Akif Emre’den dört yazı…

Akif Emre’nin Eylül ayı içinde Yeni Şafak’taki köşesinde yazmış olduğu dört güzel yazıyı dikkatinize sunuyoruz. Emre’nin bu yazılarda ortaya koyduğu tespit ve eleştiriler temel dertlerimize tercüman olmuş. Kalemine kuvvet diliyoruz.

AKİF EMRE

İstanbul Semalarında Yükselen İhtiras

“Kaba bir modernlik tutkusundan öteye geçemeyen şehir anlayışına kurban edilen şehirlerimizi tahrip edenler bir zamanlar bunu çağdaşlaşma adına yapıyordu. Şimdi ise küresel ekonomiye teslim edilen sermayenin elinde muazzam ranta dönüşen şehirlerin yöneticileri, her türlü derinlikten yoksun müteahhitten farklı yaklaşmıyor.”

“Siyasal, toplumsal, kültürel anlamda kendi kavram ve değerlerinden uzaklaşan ama her platformda her fırsatta da medeniyet kelimesini sıkıştırmaktan da kaçınmayan bir tür iki yüzlülük sergiliyoruz.”

“Dünya ile entegre olma adına; küresel sermayenin kurallarına uygun ve taleplerini karşılayacak şekilde şehir planlamacılığına, hemen her türlü değerden bağımsızlaşan aç gözlü sermayenin iştihasını tatmin edecek projeler geliştirmeye amade bir muhafazakarlık türü gelişiyor.”

https://www.yenisafak.com/yazarlar/akifemre/istanbul-semalarinda-yukselen-ihtiras-29062

Bir Aydın Sınavı Olarak Laiklik

“Laikliği jakoben uygulamalarla sınırlayıp, Anglo-Sakson sekülarizm üzerinden hayatın tüm alanlarını sekülerleştiren birey ve toplumun dinle olan sahih bağını koparan daha derinlere nufuz eden bir laikleşme modelinin bizzat Müslüman kimliği ile önerilmesi protestanlaşmanın, dünyevileşmenin meşrulaştırılmasından başka bir şey değil.”

“Müslümanlığın modern dünya ile sorunlarını devletin tüm dinlere eşit mesafede olup olmaması gibi alana indirgeyen bir laiklik tartışması küresel sistemin taleplerinden bağımsız ele alınamaz. “

“Laiklik tartışması cari küresel projelerden bağımsız ele alınamaz. İslam âleminin küresel kapitalizme müşteri yapılabilmesi, sisteme iç edilebilmesi için sekülerleşme sürecinin tamamlanması gerekir.”

https://www.yenisafak.com/yazarlar/akifemre/bir-aydin-sinavi-olarak-laiklik-29035

Amerikan İşgali Bitti Mi?

“Modern dünyaya uyumlu, küresel kapitalizmin üretim bandına hizmet edecek, bu coğrafyayı kapitalizmin pazarı haline getirecek kapsamlı bir kampanyadan bahsediyoruz. İslam’ın Protestanlaştırılarak liberal İslam kılığında dünya sistemine uygun ve uyumlu bir din haline getirildiği bir anlayış pazarlanıyor.”

“Amaç, İslam’ın alternatif olmaktan çıkartılıp küresel sisteme müşteri yapılmasıdır. Sizce Amerikan işgali bitti mi, yeni mi başlıyor?”

https://www.yenisafak.com/yazarlar/akifemre/amerikan-igali-bitti-mi-28937

Neo-İttihatçılık?

“Sistem hem yaşadığı en büyük krizi, kendi kendini yönetememe krizini bu zamana kadar dışarıda tutulmuş dinamik unsurlarla aşmayı hem de alternatif olma imkanlarını elinden almayı başardı.”

“Küresel kapitalizmin değerlerini sorgulamak yerine içselleştirerek güçlenen, bölgeye nizamat vermeye soyunan muhafazakar milliyetçilik türü tanık olduğumuz. Başka ifade ile İttihatçılığa evrilen bir İslamcılık: Neo İttihatçılık”

https://www.yenisafak.com/yazarlar/akifemre/neo-ittihatcilik-28872

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir