Kategori: İktibas

Altı Yıldır Sonuçlanan İşçi Ölümü Davası Yok

‘Soma’ya nasıl gelindiğinin cevabı 2005 yılından sonra yaşanan iş cinayetleri üzerinden olduğu kadar ve belki de daha fazla ölümler sonrası açılan davalar incelenerek açığa çıkarılabilir. Mevzubahis davaların hepsinde meselenin bezdirici yargı süreçleriyle -bilirkişi heyetlerinin...

Soma kazasında öğrenebildiklerimiz – Ümit Kıvanç

Başbakan Soma’daki patlamadan sonra ertesi gün yaptığı açıklamada ne demişti. “Madenciliğin fıtratında ölüm var.”  Şimdi bir soru soralım, madenciliğin fıtratında mı, yoksa aşırı kar etmek için özelleştirilen, taşeronlaştırılan madenlerin, vahşi kapitalizmin, insanları güvencesiz çalıştıran...

Sorumlular Yargılanmıyor, İş Cinayetleri Sürüyor

Çetin Uygur iş cinayetlerinin arkasındaki sebepleri anlatırken neoliberalizme ve madencilik sektörü özelinde aşırı boyutlara varan taşeronlaştırma-özelleştirmelere dikkat çekiyordu. Maden mühendislerinin ise işçilerden çok da farksız olmayan bir şekilde işsizlikten ve iş güvencesizlikten muzdarip olduklarını...

Umur Talu – Soma her gün ölüyordu, siz görmediniz!

UMUR TALU 4 yıl önce Karadon kömür faciasında “Güzel öldüler” diyebilen bir Çalışma Bakanı vardı. Ona göre göçükte kalan işçiler “acı çekmemişti”! O günden bu yana, madenlerde, tersanelerde, atölyelerde, kamyon kasaların da kaç işçi...

Fırat Mollaer’le yeni “Üç Tarz-ı Siyaset” üzerine

Türkiye’deki kültürel yarılmanın politik yarılmaya hiçbir kayba uğramadan taşınması sahici saflaşmaların seslerinin kısılmasına yol açıyor. Merkez-çevre dikotomisine yerleştirilen laik-muhafazakar kamplaşması, muhafazakar kampta yer aldığı farz edilen sistemin kazananlarıyla kaybedenlerini aynı torbaya doldurarak siyasi arenaya...

Dönüşüme Kafa Tutan Ev – Akif Emre

Muhafazakar / mütedeyyin mahallede kentsel dönüşüm meselesi nostaljik ve estetik bir tartışmadan öteye geçemiyor. Şüphesiz bu durum mevzunun ekonomi-politik mahiyetinin can sıkıcı, mide bulandırıcı durumlara temas etmesiyle yakından alakalı. Yazılarında sağ-muhafazakar düşünceyi ustalıkla yapısöküme...