62. Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin Ardından

Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin 62. sini tutmak üzere Galatasaray’daydık. Basın açıklamasını Adalet Arayan İşçi Aileleri’nden Erdinç Eroğlu okudu. Bu nöbette İstanbul Tıp Fakültesi önünde bir yıla yakın süredir her hafta eylem yapan ve geçtiğimiz ay işe iade davasını kazanan Cemal Bilgin’i dinledik. Cemal Bilgin, işçi sağlığı ve iş güvenliği işyeri temsilcisi olarak Hastane’deki yemekhane zehirlenmesini araştırmış, taşeron şirketin ticari itibarını zedelediği için işten çıkarılmıştı.

Cemal Bilgin konuşmasında taşeronlaşmaya karşı örgütlenmede aktif olduğu için işten çıkarıldığını anlattı. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki yanlışlıklara dikkat çekti ve hayatını kaybeden işçi arkadaşlarını anarak iş cinayetlerinin en önemli sebeplerinden birinin taşeron sistemi olduğunu söyledi. “Biz ölüyoruz, patronlar büyüyor” dedi. Kamu kaynaklarının da taşeron şirketlere peşkeş çekildiğini belirterek sözlerini noktaladı.

Sonrasında söz alan Adalet Arayan İşçi Aileleri’nin gönüllü hukukçularından Erbay Yucak güncel davalardan bilgi verdi. Cemal Bilgin vakasının önemine vurgu yaparak, işçinin ölmemek için mücadele ettiği takdirde işten çıkarıldığını söyledi. Madenlerde yaşanan iş cinayetlerinin işin doğasında var denilerek meşru kılınmaya çalışıldığını belirterek, sağlığı için mücadele eden işçinin işten çıkarılması ile bu söylem arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

62. Vicdan ve Adalet Nöbeti bir sonraki nöbetin duyurusu yapıldıktan sonra sona erdi.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir