Çapa Hastanesi Taşeron İşçileri Gasp Edilen Hakları için Eylemde

Temmuz 2012’den beri İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından yol ve yemek ücretleri kesintiye uğratılan taşeron işçiler, üniversite yönetimi geriye dönük olarak bu kesintiyi işçilere ödememekte ısrar ettiği için bugün Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir protesto ve basın açıklaması gerçekleştirdi. İşçi sağlığı, yıllık izin hakları, ücretlendirme ve sendikal örgütlenme gibi birçok alanda hak ihlaline uğrayan taşeron işçiler, usulsüz ve hukuksuzca kesilen ücretlerinin geri ödenmesini talep ettiler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aksaray şubesinin de destek verdiği, Taş-iş Der’in (Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği) hazırladığı basın açıklaması metni okundu.

Taş-İş-Der’in başkan yardımcı Güneş Cengiz taşeron işçilerin Temmuz 2012 tarihinden itibaren maaşlarından kesintiler yapıldığını ve bu kesintinin yol ve yemek ücreti olarak açıklandığını belirtti. Yönetimin uygulamasına dair Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulunduklarını anlatan Cengiz, bu şikayetlerinin kurum tarafından geçtiğimiz günlerde haklı bulduğunu, yapılan haksızlığın tescillendiğini söyledi. İlgili işçilere ödemelerinin bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen Cengiz, hükümetin taşeron işçilerin yaşadığı hukuksuz uygulamalara 13 senedir göz yumduğunu, bunun artık son bulması gerektiğini vurguladı.

Katılımın hayli yoğun, motivasyonun hayli fazla olduğu protesto, Çapa taşeron işçilerinin haklarının yenmesine müsaade etmeyeceklerini bir kez daha gösterdi. Darısı diğer tüm taşeron işçilerin başına. Birlik olmayan, hakkını aramayan taşeron işçiye rahat huzur yok.

Taş-İş-Der’in açıklamasını aşağıda okuyabilirsiniz.

DSC_0009

TAŞERON İŞÇİLERİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

09.04.2014

Hizmet alım sağlık ve güvenlik personeli olarak çalışan arkadaşlarımızdan Temmuz 2012 tarihinden itibaren maaşlarının yüzdelik dilimleri en az % 5 düşülmüş ve yol ücretleri kesilmiştir. Ocak 2013 tarihinden beri ise temizlik personeli olarak çalışan arkadaşlarımızın yol ücretleri kesilmiştir. 2012 Ağustos ayında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne konuyla ilgili derneğimiz şikayette bulundu.

İlk kesintinin yapıldığı dönemde yönetim çalışanlara yaptıkları toplantılarda “ya maaş düşümünü kabul edeceksiniz ya da bir kısmınızı işten çıkartacağız” demişti ve durum işçilerin oyuna sunulmuştu. İşçiler durumu kabul etmeyince maaşların 3 ay süreyle düşürülecek denilmişti. 20 aydan beri çalışanlar maaş ve yol ücretlerini en az % 5 eksik almaktadırlar. Çalışanların ihalesini bir önceki sene yaptım diye maaşları hep bir önceki senenin asgari ücreti üzerinden hesap ettiniz. Yaklaşık olarak işçileri 5000 TL alacağı oluşmuştur.

Şimdilerde ise ‘’üniversitemiz maddi sıkıntıda, dayanın gemiyi terk etmeyin’’ diyen yönetici hocalarımız okudukları, asistan hoca oldukları kurumları kendileri terk eder olmuş. Bizler gemiyi terk etmiyoruz. Bu maddi koşullara dayanabilen arkadaşlarımızla mücadelemize devam ediyoruz. Bu koşullara dayanamayan 10larca arkadaşımız ise ya işten çıktı ya da zorunlu emekli oldu. Hükümetimizle birlikte bugün geminin batmasına sebep olanlar lütfen sorumluluklarından kaçmasın. BİZLER BUGÜN BU KOŞULLARDA ÇALIŞIYORSAK ONLARIN SORUNLARI ÇÖZEMEMESİNDENDİR.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne yapılan şikayet sonrası derneğimize ayrıca üniversite ve şirket yöneticilerine gönderilen evrakta yapılan uygulanın hukuksuz olduğu, alt ve üst işveren olarak tüm kurumların iş kanununa göre sorumlu olduğu, İş Kanunu’nun 36. Maddesi gereği taraflara ödemenin yapılması gerektiği ifade edilmiştir. İş kanunu 36. Madde şöyle diyor:

“Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler.’’

Bizim yaşamlarımız birilerinin elinde oyuncak olmaya devam ediyor. Bizim bildiğimiz bugüne kadar taşeron şirketler burada çalışan işçilerin tüm bilgileri elinde olduğundan bu durumu kullanarak 3 işçi adına hayali taşeron şirketler kurup buradan rant sağlamaya devam ediyorlar. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bize reva görülen çalışma koşullarında ötürü sınırlarda yaşamaya mahkum ediliyoruz. İş kazalarında yaşamla ölüm arasındayız. 3. boğaz köprüsü inşaatında taşeron çalışma koşullarında ötürü ölen Lutfü Bulut, Yaşar Bulut, Kahraman Baltaoğlunu saygıyla anıyoruz. Umarız bu ölümler son olur. Ücretlerin yetersizliğinden yemek eğitim ve yol ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Ailelerimizle aç yaşıyor çocuklarımızı okutamıyor, işe yürüyerek gidip geliyoruz. Üniversite yönetiminden konuyla ilgili ödemelerin biran evvel işçilere yapılmasını bundan sonraki dönemde bu haksız uygulamanın ortadan kaldırıp kesintisiz maaşlara dönülmesini talep ediyoruz.

Burdan var olan hükümetimize sesleniyoruz. Taşeron işçilerin yaşadığı hukuksuz uygulamalar 13 senedir göz yumdunuz kör sağır ve dilsizleri oynadınız. Yaptığınız hukuksuz uygulamaları örtmek için meclisi sabahlara kadar çalıştırdınız, yasaları değiştirdiniz. Taşeron işçilerin hakları için muhalefet partilerince verilen meclise gelen yasa tekliflerini saniyesinde red ettiniz. 13 senede kamu ve taşeron şirketleri konu ile ilgili denetlemediniz. İş kazalarında yılda en az 1200 insan öldü seyrettiniz. İşçi sağlığı korunması konusunda hiçbir şey yapmadınız. Kendi işinize gelen mahkeme kararlarını uygulayıp işçilerle ilgili hiçbir olumlu düzenleme yapmadınız. 3 ayda bir televizyonlar çıkıp kadro vaadleri vererek insanların umutlarını çaldınız. Gelecek hayalleri kurmasını engellediniz. İnsanları günü kurtarma çabasına ittiniz. Bugün karnım tok yarına ALLAH kerim dedirtiniz. İş vergi almaya ve zam yapmaya gelince rekorlar kırdınız Asgari ücrete %5 zammı çok gördünüz. Bizler 1000 TLlik maaşlarımızla yarı aç yarı tok yaşarken sizler bu duruma seyirci kaldınız. Tok açın halinden ne anlar.

Derneğimizin başvurusu ile Fatih Sigorta Müdürlüğü teftiş raporunda adı olan 1.112 işçinin 01.01.2009-31.03.2009 tarihleri arasında sigorta sicil numaralarını taşeron şirketlerden alıp İstanbul üniversitesine sicil numarasına kayıp yaptı.

Artık hükümetimizden mahkeme kararlarını uygulayıp kadrolu ve güvenceli çalışacağımız koşullar yaratmanızı bekliyoruz. Bu koşullar oluşana kadar mücadelemiz birlikte sürecektir.

Taş-İş-Der

DSC_0013

DSC_0007

1 Response

  1. 10 Nisan 2014

    […] Kaynak: Emek ve Adalet […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir