Müştereklerimiz Atölyeleri 2019 Güz Dönemi Başvuruları Başladı

Geçen yıl güzel ahlakın, hürriyetin ve paylaşmanın bilgisini yaymak ve derinleştirmek için yola çıktığımız müştereklerimiz atölyelerine bu dönem altı farklı atölye ile devam ediyoruz.

Bu yıl geçen yıldan farklı olarak bir açılış dersi ile atölyelere başlayacağız. Açılış dersinde Aslı Odman ve Emre Kovankaya Akademide Müşterekler Mümkün Mü? sorusu üzerine konuşacaklar. 

Sekiz farklı oturumla gerçekleşecek olan Türkiye, Uluslararası Göç ve Hak Savunuculuğu atölyesinde uluslararası göç meselesini hukuk, politika, entegrasyon, ayrımcılık, emek ve sağlık gibi farklı veçhelerinden inceleyeceğiz.

Alpkan Birelma ile yapacağımız Sınıf Meselesi: Neden, Ne İçin, Ne Kadar Önemli? atölyesinde ise soru başlıklarının izinde sınıf meselesini tartışacağız.

Barış Çetin Eren ile Kapital ve Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Üç Öğesi atölyesinde Karl Marx’ın en bilinen ama aynı zamanda en az okunan yapıtı olan Kapital’i tartışacağız.

Mesut Yeğen ile Türk Milletinden Olmak atölyesinde Türkiye’de milletin inşasını konuşacağız.

Ömer Behiç Albayrak ile Modern Felsefe ve Hegel atölyesinde Hegel’i besleyen modern felsefenin önemli düşünürleriyle bağlantısı içinde bu zorlu filozofun düşüncesine genel bir giriş yapacağız.

Sekiz oturumluk Ekoloji Meselesi atölyesinde ise küresel ekolojik halimizden yurdumuzda verilen yerel mücadelelere, ekoloji meselesini hem pratik hem de kuramsal açılardan değerlendireceğiz.

Programın detaylarına uluşmak ve için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir