Suriyeli Kadın Ticaretine Hayır Eylemi – Ankara

Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi 30 Ocak’ta İstanbul’da bir basın açıklaması ile Suriyeli kadınlara reva görülenleri eleştirmiş, yetkilileri göreve davet etmişti. İnsiyatif dün (16 Şubat), Ankara’da da Başkent Kadın Platformu ve Mazlumder Ankara Şubesi’yle birlikte ikinci bir açıklama düzenledi. Suriyeli Kadın Ticaretine Hayır Eylemi’nde okunan basın açıklaması metni aşağıdadır:

inisi1

2011 yılından itibaren Suriye’de iç savaşa dönüşen süreç yaşam hakları tehdit altında olan Suriyelileri çevre ülkelere sığınmaya mecbur bırakmıştır.

Ülkemize sığınanların sayısı resmi rakamlarca 750 bini gösterse de bu sayının daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu sığınmacıların büyük çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturmaktadır.

Kadınlar askeri yada sivil çatışmalarda gerek çatışmanın aktörleri tarafından gerekse de kaçış sırasında veya sığındıkları ülkelerde şiddete, istismara, taciz ve tecavüzlere maruz kalmaktadır.

Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınların yeterli koruma ve desteğin sağlanmaması sonucunda istismara, açlığa, taciz ve tecavüzlere maruz kaldığına dair haberler almaktayız. Yine Suriyeli sığınmacı kadınların özellikle sınır illerde korunma, güvenlik, barınma, gıda ihtiyaçları ve gelecek kaygıları nedeniyle fuhuşa, ikinci-üçüncü eş olmaya, mecburi evlilikler yapmaya sürüklendiği medyaya yansıyan bir konu olarak bilinir hale geldi. Bu evlilikler zaten evli olan erkekler tarafından çoğunlukla gizli bir şekilde yapılmaktadır. Bu duruma karşı çıkan resmi nikahlı eşler şiddete maruz kalmakta, mağduriyet yaşamaktadırlar.

Yaşanan bu olaylar Suriyeli mültecilere yönelik toplumun bazı kesimlerinde varolan düşmanlığın yeniden üretilmesine sebep olmakta; yabancı düşmanlığı ve ırkçı nefret söylemlerini de teşvik etmektedir.

Savaş öncesinde de Suriyeli kadınlarla benzer evlilikler söz konusuyken, savaş sebebiyle bu olgu komisyoncuların aracı olduğu bir tür kadın ticareti halini almıştır. Komisyonculara giden erkeklerin yaşça çok genç ve çocuk yaştaki kadınları talep etmeleri çocuk istismarı endişesini doğurmaktadır.

Evini, ülkesini terk etmek zorunda kalmış Suriyeli kadınlarla yapılan bu yasa dışı evlilikler, güya “iyilik ve yardım” gerekçesiyle meşrulaştırılmaya çalışılsa da, yaşananlar kadınların çaresizliklerinden yararlanıldığının, sömürünün ve istismarın kanıtı olarak gözler önündedir.

Biz Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnsiyatifi, Başkent Kadın Platformu ve Mazlumder Ankara şube olarak İslami bir kılıfa büründürülen bu çirkin ticareti, sömürünün ve istismarın en uç şekli olarak görüyor ve böyle bir günaha şahitlik etmekten utanç duyuyoruz!

Suriye’de şiddetle devam eden iç savaş ve katliamlar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalmış Suriyeli sığınmacılar güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri mümkün oluncaya kadar yeterli koruma ve desteği sağlamak başta tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla devletin sorumluluğu olduğu kadar sivil toplum kuruluşları ve ensar olan Türkiye halkının da sorumluluğudur.

Çaresizliğin ortaya çıkardığı bu insanlık onuruna aykırı durumların ortadan kaldırılması ve önlenmesi, kadınların koşullarının gözetilmesi ve her türlü kadın ticaretinin, istismarının engellenmesi için başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesi duyarlı olmaya, devleti de sorumluluklarını bir an önce yerine getirmeye davet ediyoruz.”

inisi2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir