Emre Kovankaya Onurumuzdur!

İlim erbabını ikiye ayırabiliriz; bir ilmini müstekbirlerin, erk ve sermaye sahiplerinin emrine koşanlar, bir de ilmini halkın, mustazafların, emrine seferber edenler. Emre işte onlardan biriydi, şehir plancısı olarak rant kararlarının, kat emsallerinin, plan tadillerinin altına imza atabilecek, yedi sülalesini abad edebilecekken asistan maaşıyle ailesini geçindirip bir yandan da varını yoğunu mahallelerin, konduların, kentin gerçek sahiplerinin, emekçi semtlerinin emrine koştu. Halen daha İstanbul’un çeşitli mahallelerinde kurulan derneklerde, kooperatiflerde gönüllü olarak görev alır, dere-tepe İstanbul’u gezer, imar hukukunu halklarımızın lehine tabir ve tefsir etmenin yollarına kafa yoranlara destek olur, ilmini bu yolda kullanır.

Emre’yi yüzlerce diğer meslektaşı gibi bir gecede KHK ile mesleğinden ve çalıştığı üniversiteden ihraç ettiler. Sebebi ise Kürdistan’ın kentlerini yakıp yıkan, sivil ölümlerine, zorla yerinden edilmelere, bu memleketin insanlarına mal olan bir savaşa karşı çıkması, zulme sessiz kalarak iştirak etmektense ses çıkararak berî olduğunu ilan etmesiydi. Yoldaşımız diye demiyoruz ama, Emre’nin hikayesi barış savunucusu akademisyenlerin pek çoğundan farklı değil. Onlar haksızlığa boyun eğmeyen, müdahil, toplumcu ve dönüştürücü bir bilgi üretim pratiğini, ilim adabını benimsemiş insanlardı. Biz onları 28 Şubat’tan, anadilde eğitim mücadelesinden, havzalardan, kondulardan iyi tanıyoruz.

Zalim ve ceberrut devlet aklı, memleketin en kıymetli insan hazinesini tasfiye edip vasatlığın egemenliğini tesis ederken bildiğimiz bir hakikat var; şudur ki bu böyle gitmez, zulüm ile abad olunmaz. İnancımız odur ki bu abluka dağılacak ve biz üniversitenin kapılarını, kapatılmışların hepsine, sonuna kadar açmak üzere çok daha güçlü geri geleceğiz. Yüzlerle gittik, binlerle döneceğiz. Çünkü biz hep kazanmak için değil, kaybetmeyi de göze alarak haklılığımızla mücadele ediyoruz. Zafere değil sefere iman ediyoruz, fakat bu seferin sonu hayra çıkar, onu da biliyoruz.

Hakikat ihraç edilemez!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir