Türkiye’de Kadın Hareketi’nin Tarihi ve Deneyimler

Türkiye’de kadın hareketi, bilinenin aksine Osmanlı’nın son döneminden itibaren kendini göstermektedir. Her ne kadar Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte bu hareket kontrol altına alınarak bir süreliğine sekteye uğramış olsa da, 70’lerden itibaren tekrar canlanmış, dünyadaki çeşitliliğe paralel olarak Türkiye’de de farklı kesimlerden kadınlar feminist hareket altında bir araya gelme imkânı bulmuştur. Bu süreçte kadın mücadelesinde aktif olarak yer alan, sınıf ve toplumsal cinsiyet çalışmalarıyla tanıdığımız Aksu Bora ve 80’lerin sonunda Ali Bulaç’ın “Feminist Bayanların Kısa Aklı” yazısına verdiği cevapla “Müslüman kadın hareketi” özelinde feminizmi tartışmaya açan Mualla Gülnaz Kavuncu ile kadın hareketini oluşturan dinamikleri ve feminist örgütlenmenin imkânlarını konuşacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir