Ablukayı yaralım, 1 Mayıs alanlarında özgürleşelim!

İşçi kardeşler,
Açgözlülük saplantısı içindeki mülk ve iktidar sahiplerince çepeçevre kuşatılmış vaziyetteyiz. Nefes aldığımız hayat alanları tasallut altındadır. Evlatlarımızın rızkından arttırıp sığındığımız yuvalar kentsel dönüşüm kapanında, zor ödeyebildiğimiz kira rantiyecilerin insafındadır. Seçim vaktinin taşerona kadro vaadi koca bir yalana dönüşmüşken, kriz içerisindeki siyasal iktidar kıdem tazminatına gözlerini dikmiştir. İş arkadaşlarımız, karındaşlarımız her gün tersanelerde, fabrikalarda, madenlerde canlarını vermekte, hesapları ahirete ötelenmektedir.

Memur kardeşler,
Yakanın beyazlığı, patronunun devletliği bizi emin kılmıyor. Gün geçmiyor ki bir kanun hükmünde kararname ile haksız, hukuksuz biçimde emeğimiz, geçmişimiz, geleceğimiz elimizden alınmasın. Kadrolu çalışma gün be gün sözleşmeli köleliğe, ehliyet ve liyakat esası sadakat ve biate dönüşürken akıbeti beklemek evla mıdır? Güvencelerimiz bir bir yok edilirken, kaçınılmaz akıbete ne kadar sessiz kalacağız?

Öğrenci arkadaşlar,
Ufka diktiğin gözlerindeki endişede ortağız. İstihdam yok. Staj namına ücretsiz kölelik var. Zorunlu sigortayla daha çalışmadan borçlandırılmaktayız. Eşit ve adil ücret beklemek bir hayal. Aldığımız tedrisat ne ilim ne sanat, ancak sermayenin aşkına tahsil edilmekte. Geleceğimize yön veren biz değil söz sahipleri, bizden önce bu dünyaya doğanlardır.

Kadınlar,
Erkeklerin ablukasında bir dünyada, var olma kavgasındayız. Tacizin, tecavüzün kol gezdiği yaşam alanlarımız cezasızlık politikalarıyla zindana çevrilmekte. Ne sesimize, ne sözümüze tahammül edebilen ama ille de bize sahip olmak isteyen bakışların egemenliği bizi boğmakta. Hep emek veren ama hiç karşılığını görmeyenleriz.

Arkadaşlar, karındaşlar, yoldaşlar,
Abluka altındayız. Savaştan, krizden, yoksunluktan beslenenler işimize, aşımıza, istikbalimize göz koymuşlar, bizi bize kırdırmaktalar. Komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe düşman edenler, mahallelerimizle bizleri korkutmakta, korkularımızla bize hükmetmekteler.

Ablukayı dağıtmanın, prangalarımızdan kurtulmanın yolu yan yana gelmekten, birlikte saf tutmaktan geçiyor. El ele, omuz omuza, göz göze, diz dize, yan yana gelirsek bu kuşatmayı yarabiliriz. Gücümüz haklılığımızda, haklılığımız kavgamızdadır. Gelin hep birlikte, sonuncu kavganın sancağı altında, istibdat ve zillete karşın, mutlak hürriyet için buluşalım. 1 Mayıs alanlarında birlikte saf tutalım.

Kula kulluğa ve sömürüye karşı, 1 Mayıs’ta alanlara!
Emek ve Adalet Platformu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir