Soruşturma: Din, Toplum, Sol. (Yüksel Taşkın, Nuray Mert, Kenan Kalyon, Cihan Tuğal, Çiğdem Çidamlı, Ertuğrul Günay, Masis Kürkçügil, Doğan Tarkan, Erbay Yücak)

Giriş

Solun bu memleket topraklarında neden gelişemediği, büyüyemediği, toplumsallaşamadığı sorusu sıkça soruluyor ve genelde bulunan çözüm ‘Solda Birlik’ten öteye gitmiyor. Bugün Sol ile toplum arasında oluşmuş açıyı kapatmak için Türkiye toplumu üzerine düşünmek, bu toplumun özelliklerini kavramak gerekiyor. Din özellikle İslam, hem içinde yaşadığımız coğrafyanın hem de Türkiye toplumunun sosyo-kültürel gerçekliğidir. Sol-Sosyalist hareket bu gerçekliği kavramadan mücadeleyi toplumsallaştıramaz. “Müslüman mahallesinde nasıl solculuk yapacağız” sorusu bugün daha da yakıcı bir sorudur. Bu yazı dizisinde amaçladığımız Sol’un bir kesiminde gelişen Siyasal İslam’la ittifak geliştirmek veya ‘İslami bir Sosyalizm’gibi anlamsız bir arayışa girmek değildir. Derdimiz oldukça sadedir; dini inancı olan, dinini yaşayan, ezilen, sömürülen ama sonuçta sermaye siyasetlerinin yanında saf tutan halkımızla, Sol-Sosyalist hareket arasındaki kopukluğun bu sorun bağlamında nasıl aşılabileceğidir. Bu sorunu Doğu-Batı ikiliğinden, Latin Amerika’daki ve coğrafyamızdaki deneyimleri de içeren değişik başlıklarla ele aldık. Biz sadece sorular sorduk. Sorularımızı çoğaltmak ve birlikte yanıtlar üretmek dileğiyle.

(Soruşturma: Alper Taş)

1 Response

  1. 9 Mayıs 2015

    […] Alper Taş (ed). “Din, Toplum, Sol – Yazı Dizisi”, Birgün. 25.02.2007-09.03.2007. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir