Müştereklerimiz Atölyeleri 2020 Bahar Dönemi Başvuruları Başladı

Dördüncü dönemini gerçekleştireceğimiz Müştereklerimiz Atölyeleri, altısı yeni ikisi de geçen yıl gerçekleştirilmiş olan toplamda sekiz atölye ile bahar dönemi başvurularını almaya başladı.

Güzel ahlakın, hürriyetin ve paylaşmanın bilgisini yaymak ve derinleştirmek için yola çıktığımız atölyelerde bu dönem Emre Kovankaya ile Türkiye’de Kent Meselesi ve Güncel Mücadeleler atölyesinde kapitalizmin mekânsal boyutunu ve kentleşme meselesini tartışıp mekanın adalet mücadelesindeki önemini ve imkanlarını da tartışarak adil ve eşitlikçi bir mekânsal organizasyonun olasılıkları üzerine düşüneceğiz.

Ümit Aktaş ile Siyaset, Muhalefet ve Şiddet atölyesinde, siyasetin anlamını, siyaset etme biçimlerini, muhalif siyasetleri ve bu bağlamda şiddet meselesini irdeleyeceğiz.

Ammar Sezgin ile gerçekleştireceğimiz GEODA: Mekansal Veri Analizine Giriş atölyesinde mekansal ekonometri için özelleştirilen bir coğrafi bilgi sistemi uygulamasına giriş yapacağız. 

Her oturumda farklı bir konuşmacının olacağı Türkiye’de ve Dünyada Kadın Hareketi; Güncel ve Teorik Tartışmalar atölyesinde feminist mücadelenin Dünyada ve Türkiye’deki yansımalarını ve kadın grevlerini, ev içi emek gibi farklı konuları tartışmaya açacağız.

Erdem Yörük ile gerçekleştireceğimiz Devlet Üzerine Marksist Tartışmalar atölyesinde Marks’ın orijinal eserlerinden (Komünist Manifesto ve Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i) başlayarak, Marksist gelenek içerisinden gelen sosyal bilimcilerin devlet üzerine geliştirdikleri argümanları tartışacağız.

Ateş Uslu ile gerçekleştireceğimiz Üretim, Yeniden Üretim, Düşünce ve Yabancılaşma: Toplumsal Varlığın Ontolojisi’ni Yirmi Birinci Yüzyıldan Okumak atölyesinde Marksist filozof György Lukács’ın son eseri olan Toplumsal Varlığın Ontolojisi’nde yaptığı katkılardan ve eksik bıraktığı hususlardan hareketle ekoloji, sınıf, toplumsal cinsiyet, düşünce ve yabancılaşma gibi konuları maddeci bir ontolojik perspektif içinde tartışacağız.

Alev Erkilet ile gerçekleştireceğimiz İslamcılık Tartışmaları atölyesinde İslamcılığın düşünce sistemi ve tarihsel tecrübesini, kavramları, fikirleri ve deneyimleri yeniden ele almak ve İslamcılığın birikimini bugünün sorunlarıyla ilişkili olarak değerlendireceğiz.

Foti Benlisoy ile gerçekleştireceğimiz Kızıl Yıldız ve Hilal: Devrim Çağında Komünizm ve İslamcılık atölyesinde ise Bolşevik Devrimi öncesinde Rusya’da solcuların ve Müslümanların ilk karşılaşmalarını konuşacağız. 

Bahar döneminde gerçekleştireceğimiz atölyelerle bekleriz. Atölyelerle ile ilgili tüm bilgilere  https://www.emekveadalet.org/atolyeler-2020-bahar/ sayfasından  ulaşabilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir