Sitemizde 2018’de Olan-Bitenler

Editör Masası olarak sitemizdeki içerikler üzerinden 2018’in bir özetini çıkaralım istedik ve sizlere yaptığımız neşriyat üzerinden bir yıllık faaliyet raporu sunuyoruz.

Ocak

Ocak ayı hem etkinlik hem de site içeriği açısından yoğun bir dönemdi bizim için. Kadın emeği temalı söyleşilerimize devam ederken farklı mecralardaki etkinliklere iştirak ettik. Bazı söyleşilerimizin dökümlerini yayınladık.

Ay başında misafir ettiğimiz Esat Arslan’la sol ilahiyat tartışmaları bağlamında İlahiyattaki Sol ve Soldaki İlahiyat başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdik, sonrasında ay içinde söyleşi notlarını yayınladık. Hak İnisiyatifi İstanbul’un 5 Ocakta İDE’de yaptığı Türkiye’de Kadın Hakları ve Kadın Emeği başlıklı etkinliğe katıldık. Ayrıca Türkiye’de Kadın Emeği ve Kadın Mücadelesi üst başlıklı söyleşilerimizden birini daha gerçekleştirerek, Sıla Türköne moderatörlüğünde, Aksu Bora ve Mualla Gülnaz Kavuncu’yu misafir ettik. Alev Erkilet moderatörlüğünde, Feyda Sayan-Cengiz ile 9 Aralık’ta yaptığımız söyleşinin dökümlerini sitemize taşıdık. Kadın örgütlerinin 15 Ocak’taki sosyal medya eylemi çağrısına destek olduk. 27 Ocakta Emek Çalışmaları Topluluğu’nun gündemde olan 696 nolu KHK üzerine yaptığı panele katıldık. Panel izlenimlerini ise yazarımız Bilge Tekin haberleştirdi. Adalet arayan işçi ailelerinin Marmara Park AVM’de hayatını kaybedenler için 26 Ocak’ta yapılacak olan davaya çağrılarını sitemize aktardık.

Boğaziçi Üniversitesinde muhafazakar iktidarın baskılarının gündemde yer etmesi üzerine Mustafa Emin Büyükcoşkun “yerli ve milli” bir Boğaziçi hikayesi kaleme aldı. Ayrıca bu bağlamda Kamil Kani Aygördü’nün 2017’deki şahitliğini siteye aktardık. Ocak ayında Afrin’e sınır ötesi operasyonun başlamasıyla birlikte konuyu ele alan Alp Çıracı’nın  ve Halil İbrahim Yenigün’ün yazılarını yayınladık. Suat Yalçın’ın devam eden Özgürlük Teolojisinin İmkânları Üzerine üst başlıklı yazı serisinin 10. ve 11. yazıları bu ay yayınlandı. Mehmet Yılmaz’ın Mescid-Dırar adlı denemesini ve Hikmet Tekin’in OHAL halleri üzerine yazdığı metni yayınladık. Bedri Soylu ise iktidar güdümündeki “kültürel iktidar operasyonu” dergilerinden olan Lacivert’in son sayısındaki “sol gömüsü” dosyasını kritik eden uzun bir metin kaleme aldı. Ayşe Düzkan’a verilen cezaya tepki olarak bir çağrıyla birlikte artigercek.com’daki yazısını iktibas ettik.

Şubat:

Şubat ayına bir çağrıyla siyaseti konuşarak başladık. Ayhan Bilgen ve Kadrican Mendi’yi misafir ettiğimiz söyleşide Zeki Kılıçaslan, aktif moderasyonuyla etkili bir söyleşi zemini oluşturdu. Şubat’ta Sol ilahiyat tartışmalarına devam ederek platformumuzun ilk dönemlerinde misafir etmiş olduğumuz Metin Kayaoğlu’nu tekrardan misafir ettik. Hanif Marksizm teorisi üzerine konuştuk. Aksu Bora ve Mualla Gülnaz Kavuncu söyleşisinin dökümlerini yayınladık. 28 Aralık 2017’de misafir etmiş olduğumuz Ayşe Düzkan söyleşisinin dökümlerini yayınladık. Ay sonunda Sekülerlik, Laiklik ve Dindarlık Tartışmaları Arasında Kadınlar Ne Düşünüyor? başlıklı, forum kıvamında bir buluşma gerçekleştirdik.

Suat Yalçın’ın özgürlük teolojisi üzerine yazdığı yazı serisinin 12.sini Şubat’ta yayınladık. Nebiye Arı, Neden Canavarlara Aşık Oluruz? başlıklı Hobbes’un Leviathan teorisi üzerinden kadınların ve halkın iktidarla-erkeklerle kurdukları ilişkilerini irdeleyen bir deneme kaleme aldı. Hikmet Tekin ise bu ay iki yazıyla sitemize katkı sundu. İktidar teşviki ile salonlarda ücretsiz gösterime sokulan Nefes filmi ve ülkede günden güne anormalleşen siyasal atmosfer üzerine eleştiriler kaleme aldı. Bedri Soylu ise insan onurunu hiçe sayar şekilde bir yargı komedisi/parodisi olarak gözümüzün önünde geçen Deniz Yücel’in salıverilmesi üzerine yazdı.

Mart

Mart başında 11 Mart 2012’de Marmara Park AVM’de hayatını kaybeden işçilere ithaf edilen 70. Vicdan ve Adalet nöbetine katılarak nöbeti haberleştirdik.  8 Mart’ta Emek Çalışmaları Topluluğu’nun düzenlediği Kadın Emeği ve Mücadelesi başlıklı panele katılarak notlar çıkardık. Yine 8 Mart’ta Yeni Türkiye’de Kadın Politikaları ve Kadın Mücadelesi üst başlığıyla yaptığımız söyleşilerin kitapçığını yayınladık.  Ayrıca Kadınlar Camilerde oluşumu için destek kabilinde çağrılarını sitemize taşıdık ve etkinliğe iştirak ettik.

Ay içinde bir de açık söyleşi tertip ettik, 15 Mart’ta Sevinç Doğan’ı misafir ederek 15 Temmuz sonrası siyasetin mitoloji üretme gayretlerini ve oluşan/oluşturulan atmosferi konuştuk. Söyleşi dökümlerini ay içinde yayınladık. Bu ay içinde dostlarımızın yaptığı bazı röportajları iktibas ettik. Bahar Kılınç’ın Halil İbrahim Yenigün’le gerçekleştirdiği ve sivilsayfalar.org’da yayınlanan röportajını ve Diyarbakır’dan dostlarımızın yine sivilsayfalar.org için hazırladıkları, yakından takip ettiğimiz Bağlar Kadın Semt Pazarı girişimi röportajını alıntıladık. Ayrıca Hak ve Adalet Platformu’ndan arkadaşların KHK mağduru aktivistlerle yaptığı kısa belgesel sitemizde yer aldı.

Bazı notlar da düştük; dinde reform tartışmaları üzerine Kamil Kani Aygördü bir değerlendirme yazdı. Suat Yalçın’ın, Özgürlük Teolojisinin İmkânları Üzerine üst başlıklı, uzun soluklu serisinin 13. yazısı yayınlandı. Bedri Soylu ise Komünist Manifesto’nun yayınlanışının 170. yıl dönümü vesilesiyle bir deneme kaleme aldı. Hikmet Tekin laiklik, modern devlet, dinde reform tartışmaları ve siyasi gündem üzerine yazdı.

Mart ayında o dönemin en ateşli gündemi olan Afrin Savaşı üzerine oluşan gerilimden Boğaziçi Üniversitesi de nasibini almıştı. Afrin’de ölümler üzerine lokum dağıtan bir grup öğrenciye tepki gösterdiği için içinde arkadaşlarımızın da bulunduğu bazı öğrenciler kovuşturmaya ve takibe maruz kalmıştı. Destek amaçlı bir metin yayınladık.

Nisan

Seçim atmosferine iyice girilmeye başlanan Nisan ayında, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden aileler için her yıl yapılan 28 Nisan yürüyüşüne çağrı yaparak katıldık. Ayrıca 1 Mayıs yürüyüşü çağrımızı yaptık.

Son 10 yıldaki Sol İslam tartışmalarının en önemli momentlerinden biri ve çıkış etkinliğimiz olan Bouazizi Anısına Ortadoğu’da Emek ve Adalet Sempozyumu‘nu yıl dönümünde yad ederek konuşma kayıtlarını haberleştirdik. Halil İbrahim Yenigün’ün ahwalnews’e verdiği anlamlı röportajı iktibas ettik.

Bazı notlar da düştük, din yorgunu gençler ve deistleşme tartışmaları üzerine Bedri Soylu’nun Yorgun Müslümanlar adlı yazısını yayınladık. Hikmet Tekin, insan hakları mücadelesinden uzaklaşarak iktidar tarafında mevzilenen Mazlumder’in bir raporunu kritik etti. Suat Yalçın’ın Özgürlük Teolojisinin İmkanları Üzerine yazı serisinin 14. yazısını yayınladık. Saim Eroğlu ise yaklaşan seçim için oldukça edebi bir çağrı yaptı.

Mayıs

18 Mayıs’ta Yeni Türkiye’de Kadın Politikaları ve Kadın Emeği üst başlıklı söyleşilerimizin devamı olarak bir etkinlik tertip ederek Gülay Toksöz’ü misafir ettik.  Mahalleler Birliği’nin Büyükşehir Belediyesi önündeki bir eylemine katıldık, Bilge Tekin bu eylemi ve mahallelilerin taleplerini haberleştirdi. Maalesef her yıl çıkmaya devam eden iş cinayetleri almanağı için bir haber yayınladık.

Bazı notlar da düştük, Bedri Soylu yerlilik tartışmalarına işaret eden bir metin kaleme aldı. Bu ay belki de ülkenin en ciddi tartışmalarından sayılabilecek bir meseleye odaklanmaya başladık. Barış Ünlü’nün Türklük Sözleşmesi kitabıyla başlayan tartışmaya, İlker Cörüt eleştirel bir katkıyla dâhil oldu. Osman Özarslan, AKP’nin politikaları nedeniyle Türkiye’de değişen aile profiline ışık tutan bir yazı kaleme aldı. Ayrıca Kamil Kani Aygördü, İzmir’den milletvekili adayı olan Yalçın Yanık üzerine yazdı.

Türklük Sözleşmesi tartışması bağlamında bazı iktibaslar yaptık. Sosyalist Dayanışma Dergisi’nden M. Sinan Mert’in bir yazısını ve Sırrı Süreyya Önder’in Cumhuriyet Kitap için Gezi’nin yıl dönümü vesilesiyle yazdığı şu yazıyı iktibas ettik.

Seçim sathı mailine girilen dönemde bir çağrı yayınlayarak seçimlere dair bir sözümüz olduğunu hatırlattık.

Haziran

24 Haziran seçimleri yaklaşırken iktidarın kullandığı kutuplaştırıcı dili gücümüz nispetinde dağıtmak için farklı siyasi yapıların bir araya geldiği bir iftar çağrısında bulunduk. Yeryüzü sofrasında buluşarak farklı kesimlerden insanların pekala bir araya gelebileceğine bir örneklik ortaya koymak istedik. Buluşmamızı şöyle haberleştirdik.

Haziran’da Sinan Kızılkaya İslamcılığın imkânları ve yaklaşan seçim üzerine iki yazı kaleme aldı. Boğaziçi tutuklamalarından sonra salınan arkadaşımız Enes Karakaş, üniversitedeki olaylar üzerine yazdı. Seçim sonrasında ise Bedri Soylu oluşan yeni siyasi atmosfer üzerine yazdı.

Temmuz

Temmuz ayını görece daha düşük bir tempoyla geçirdik. Türkiye’ye gelişini fırsat bilip daha önce de misafir etmiş olduğumuz Mücahit Bilici’yi misafir ettik. Bir Anlam Arayışı Mı Dini Bekleyen Tehlike Mi? Deizm Tartışması başlıklı söyleşi kayıtlarını şuradan yayınladık.

Nebiye Arı o dönemde konuşulan idam tartışmaları üzerine yazdı. Temmuz ayında ayrıca Alpkan Birelma ile de yapılan bir röportajı iktibas ettik.

Ağustos

Bu ayda ülkedeki siyasi tansiyon artmış ve AKP iyice MHP güdümüne girmişti. Yıllardır Galatasaray Meydanı’nda barışçıl şekilde yapılan Cumartesi Anneleri buluşmaları, gayrı hukuki olarak yasaklandı. O tarihten beri eylemler İHD önünde yapılmaya devam ediyor. Yasaklanan eylemden sonraki ilk buluşma için Burak Kalpaklıoğlu şöyle bir çağrı yazdı.

Çokça not düştüğümüz bir ay oldu Ağustos. İlker Cörüt’ün George Habaş’ın doğum günü vesilesiyle daha önce Doğudan dergisinde yayınlanmış bir yazısını siteye aldık. Ayrıca bu ay Suat Yalçın da Türklük Sözleşmesi tartışmalarına dahil olarak iki yazı (1.si ve 2.si) yazdı. Nebiye Arı, başörtülü kadınlar ve başörtüsü meselesi üzerine kendi hikayesi üzerinden bir metin kaleme aldı. Enes Karakaş etkisi artarak devam eden ekonomik kriz üzerine yazdı.

Eylül

Eylül ayında 3. Havaalanı inşaatında çalışan işçilerin haklı isyanları baş göstermişti. Bu süreçte Müştereklerimiz Atölyeleri için çalışmalara başladık. Bizim için yoğun bir tempo anlamına gelen çokça etkinlik demekti bu atölyeler.

Bu ay içinde sitemizde sevdiğimiz iki arkadaşın röportajlarını iktibas ettik. Halil İbrahim Yenigün’ün Liber+ dergisine verdiği ve güncel tespitler barındıran röportajını ve Nebiye Arı’nın artigercek.com için vicdani redçi Mehmet Ali Başaran ile yaptığı röportajı yayınladık.

Bazı notlar da düştük. Münir Yusuf, güvencesiz çalışma ile sendikalı çalışmanın arasındaki farkı kişisel iş tecrübesi üzerinden aktardı. Bu bağlamda Kamil Kani Aygördü, bir özel vakıf üniversitesinde ar-gör olarak çalışanların sıkıntılarını veciz şekilde anlatan bir yazı yazdı. Bu ay Şeyma F. sitemizdeki ilk yazısını kaleme aldı. Bilge Tekin ise 3. Havaalanı işçileri üzerine güzel bir yazı yazdı.

Ekim

Atölyelerimizin başladığı bu ay Üsküdar Kirazlıtepe’de halk belediyenin rantçı uygulamalarına ve yıkımlarına tepki gösteriyordu ve Üsküdar siyasetinin tansiyonu yükselmişti. AKP eliyle cami yıkımlarına kadar varan bir hareketlenme yaşandı mahallede. Cami yıkımından sonra mahalleli ilk Cuma namazını yıkıntıların arasında kıldı. Haberleştirdik. Mahallenin gündemi bağlamında Emre Kovankaya ve Özgür Temiz’i misafir ettik. Ayrıca takip ettiğimiz Boğaziçili Öğrenciler davasının ertelendiğini haberleştirdik.

Arkadaşımız Bahar Kılınç’ın sivil sayfalar.org için kalem aldığı Sivil Toplumda Sendikalaşma başlıklı dosyasından bazı yazıları iktibas ettik. İlk olarak giriş yazısını akabinde Ozan Karaçam ile yaptığı röportajı iktibas ettik. Bahar’ın ayrıca meslekhastaligi.org için mevsimlik tarım işçileri üzerine Çiğdem Çağlayan ile yaptığı güzel röportajı alıntıladık.  Mekanda Adalet Derneği’nin Düzce Umut Evleri haberini ve eş sözcümüz Nebiye Arı’nın Sosyalist İşçi Dergisi için vermiş olduğu röportajı sitemize aktardık. 3. Havaalanı işçilerinin eylemlilikleri üzerine Erbay Yücak’ın gazeteduvar.com’a verdiği röportajı iktibas ettik.

Bu ay ilk düştüğümüz not Bedri Soylu’nun Sarmaşık filmi üzerinden Türkiye’deki Sol-İslam tartışmalarına dair yazdığı yazı oldu. Münir Yusuf, Temiz Giysi Kampanyası koordinasyonunda hazırlanan ve H&M’in işçi düşmanlığını gözler önüne seren raporunu haberleştirdi. Ammar Sezgin’in kentte çocukluk halleri temalı fotoğraflarından bir seçki yayınladık. Kirazlıtepe gündemi bağlamında Nebiye Arı mahalledeki izlenimlerini yazılaştırdı. Bahar Kılınç’ın sitemize koltuk sevdası konulu yazısıyla katkı sundu. İlker Cörüt’ün ise sol içi bir tartışma üzerine yazdı. Mehmet Yılmaz Kirazlıtepe ziyaretinden aklına düşenleri şiirsel bir metin ile kaleme aldı. Şeyma F. ise Sur’da yaşanan yıkımlarla Kirazlıtepe’de yaşananları bir araya getirerek bir değerlendirme yazdı. Bunlarla birlikte seslerine ses katmak için Kirazlıtepe halkı ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Sıkça yapmasak da önemli bulduğumuz bir çeviri çalışması Ekim ayı içinde yayınlandı. DSA ve Sanders siyaseti üzerine önemli tespitler barındırdığını düşündüğümüz Meagen Day’in JacobinMag’de yayınlanan yazısını çevirdik.

Kasım

Kasım ayında Cihangir İslam’a karşı başlatılan linç üzerine onunla 2017’de yaptığımız söyleşinin dökümlerini yayınladık.

Tüm dünyada eş zamanlı kutlanılan, Kadına şiddete karşı dayanışma günü eylemliliği kapsamında yürüyüş çağrımızı paylaşarak katılım gösterdik. Ayrıca Enes Karakaş, Flormar direnişine yaptıkları bir ziyaret sonrasında bir izlenim yazısı kaleme aldı.  Burak Kalpaklıoğlu ise sosyoloji araştırmalarında gözden kaçan bir figüre, Le Play’e odaklanan şu yazıyı yazdı.

Bu ay oldukça anlamlı bulduğumuz iki iktibas neşrettik. Biri Hüseyin Akın’ın oldukça samimi bulduğumuz Emek ne demek? adlı yazısı diğeri ise Mustafa İslamoğlu’nun o tarihlerde tartışılan Ulu’l-Emr tartışmaları üzerine yazmış olduğu oldukça anlamlı yazısıydı.

Aralık

Aralık ayında atölyeler biteyazarken geleneksel hale gelen taşeron işçi arkadaşların kadro piyangosu eylemine katıldık. Müştereklerimiz Atölyeleri’nin dışarıya açık bir etkinliği olarak Burhan Sönmez’i misafir ettik. Ayrıca Suat Yalçın’la yeni çıkan kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.  Etkinlikler bağlamında maalesef cezasının infazı kesinleşen Ayşe Düzkan’ı yeni çıkan 05 17 kitabı üzerine ağırladık. Aralık ayında daha çok kitap söyleşileri üzerinden faaliyet göstermiş olduk.

Halil İbrahim Yenigün’ün Nida Dergisi’nde çıkan önemli yazısını sitemizde iktibas ettik. Ayrıca Atasoy Müftüoğlu’na başlatılan linç üzerine Ümit Aktaş’ın yazdığı önemli yazıyı sitemize alıntıladık.

Mehmet Yılmaz bir iç anlam yolculuğu anlatısı bağlamında bir yazı serisinin ilk yazısını kaleme aldı. Saim Eroğlu ise Hendek’te Kürt olduğu için öldürülen baba ve yaralanan oğlu üzerine şu şiirsel yazıyı kaleme aldı. Alfonso Cuaron’un özellikle sol tartışma zeminlerinde çokça gündeme gelen son filmi Roma üzerine Bilge Tekin enfes bir değerlendirme yazdı. Yılın son yazısı ise Bedri Soylu’nun siyaset yapma biçimleri ve alternatif siyaset arayışı üzerineydi.

2018 bizde böyle geçti. Nice güzel senelere diyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir